Az interneten sokféle elmélet található Lilithről, amelyek ősi sumér, akkád és héber iratokra hagyatkoznak. A legelterjedtebb nézet szerint Lilith Ádám első társa volt, akit a Teremtő Isten egyazon anyagból, a földből és egy időben Ádámmal teremtett a hatodik napon, de engedetlensége miatt Isten büntetését szenvedi, ezért Lilith vált a gonosz démonok anyjává, a sötétség úrnőjévé, a pusztulás és a halál démoni fejedelemasszonyává.

Természetesen Lilithről részleteket az ószövetségi Bibliában, a Tórában nem olvashatunk, hiszen lázadása Ádám, a "Férfi" ellen a patriarchális vallásban mélységesen elítélendő, és úgy gondolták jobb, ha szóba sem kerül. Egyedül Ézsaiás próféta említi, persze "boszorkány" néven, aki az Edom pusztájában (a Vörös-tenger partján) lakozó démonok között talál nyugodalmat (Iza. 34:14-15).

A héber Ben Sira írásában jelenik meg Lilith és Ádám összetűzésének története, miszerint a konfliktus abból adódott, hogy Lilith nem volt hajlandó alávetnie magát Ádám akaratának.

"Nem akarok alul lenni" mondta Lilith, amire Ádám azt felelte: "Én nem leszek alattad, csak feletted. Te csak alattam lehetsz, mert én vagyok a felsőbb." Erre Lilith: "Mi egyenrangúak vagyunk, mert mindketten a földből lettünk teremtve." Mivel nem tudtak megegyezni, Lilith kiejtette Isten titkos nevét, ami mágikus hatalommal ruházta fel, és elrepült. Ezzel bizonyítva Ádámnak, hogy mire képes.

Ádám mindjárt ment, és bepanaszolta őt a Teremtőnél, aki türelmesen végighallgatta, majd három angyalt, (Sanvai, Sansanvi és Semangloph) küldött Lilithért, hogy hozzák vissza. Lilithre a Vörös-tenger partján találtak rá az angyalok, amit a monda szerint egy nagyon buja démon, Samael lakott, és akivel naponta több száz utódot nemzettek. Ő viszont megmakacsolta magát, és kitartott amellett, hogy nem lesz Ádám alárendeltje "Itt szabad és független életet élhetek, miért mennék vissza Ádámhoz?". Az angyalok megpróbálták megölni, de sikertelenül, mivel Lilith birtokába jutott jónéhány mágikus trükknek. Végül megállapodtak, hogy őt ugyan nem ölik meg, viszont minden nap száz démon fiat pusztítanak el. Lilith ezért bosszúból minden újszülöttre bölcsőhalál átkot szórt, a fiúkra 8, a lányokra 20 napos korukig, hacsak meg nem látja az angyalok nevét viselő amulettet a gyermek mellett.

Egyes történetírók azt állítják, hogy az önként vállalt száműzetéséből Lilith látogatott el az Édenkertbe, hogy Évának átadja a Tudás Fájának tiltott gyümölcsét, és bosszút álljon az új emberpáron. Azonban Lilith nem tett ilyet csak úgy, gonoszkodásból. Mi oka lett volna erre? Inkább örült, hogy végre megszabadult Ádámtól. Viszont a bibliai "bűnbeesést" követően, mikor istenük (Yaldabaoth) megátkozta az asszonyt is, mert az ellenszegült akaratának, és teljesen a férfi uralma alá rendelte, felébredt Lilithben az együttérzés a csodálatosan szép, ámde bájosan naiv, szolgalelkű utódja, Éva iránt. Kihasználva a Tudás Fája gyümölcsének hatását, azóta is próbálja segíteni sorstársa öntudatra ébredését, hogy felnyissa a szemét, és egyben lehetőséget biztosítson számára egy szabadabb életre.

 

Lilith legendája több ősi mítoszban is fellelhető, különböző neveken ugyan, de mindegyikben ő szimbolizálja a démonizált női princípiumot, aki engedetlen és lázadó férfi társával szemben, és persze emiatt "Isten akaratával is szembeszegül". Így lett a férfiuralmi rendszerekben Lilith a Démonok Anyja, a Gonosz szellemek Úrnője, az Éj Királynője, a Nagy Csábító, de őt vádolták csecsemő gyilkosságokkal, és vált egyszerre boszorkánnyá, de egyben a nők ellenségévé is.

A férfiak megrontását is neki tulajdonítják, akiket éjszakai álmukban elcsábít, hogy ellopja a spermájukat, elszívja az életenergiájukat, és az életükre törjön „Rabbi Hanina mondta: Senki se aludjon egyedül a házban, mert Lilithnek hatalma van afölött, aki egyedül alszik egy házban.” (Talmud Sab. 151b).

Hatalma a férfiak felett állítólag leginkább Újholdkor növekszik meg, „...És a férfi izgatottá válik a gonosz szellem, Asirta miatt, amely rátapad a férfira és tartósan hozzáköti magát. És minden Újholdkor ez a gonosz szellem megjelenik izgatottá válva Lilith által, és akkor a férfi szenved ettől a szellemtől, és összeesik, és nem tud felkelni, vagy meg is hal.” (Zohár 2:267b)

De ha ez még nem lenne elég elrettentő, a Zohár 3:19a részéből megtudhatjuk, hogy még az a férfi sincs biztonságba Lilith szellemétől, aki a feleségével hál együtt, és bölcs dolog ilyenkor hangosan szólítani az Urat, hogy elűzze a gonosz démont.

Elnézést az ártatlan férfiaktól, de azt gondolom, ha egy magömlést okozó erotikus álom, vagy épp szexuális együttlét közben felsejlő képzet, amit egy általa izgatónak tartott nő képe idéz elő, halált okozó lenne, akkor már rég kihalt volna az emberiség.

Láthatjuk, hogy a Lilith féle öntudatos nőt minden hím soviniszta kultúrában elkárhoztatják, démonizálják, vérszívó vámpírnak, mumusnak állítják be, és őt tartják bűnösnek még a férfiak szexuális "megrontásában" is, amit álmukban követ el az "ártatlan" férfiak ellen.

 

Nos, ha már itt tartunk, akkor előadom a saját verziómat is ezzel a sztorival kapcsolatban.

Az egész elméletemet arra alapozom, hogy az általam ismert Teremtő Isten jó és igazságos. Jókedvében és szeretettel alkotta meg az Univerzumot, benne a Föld nevű bolygót is. A teremtés folyamatos, vagyis soha meg nem álló folyamat, mert ha valami megáll, állandósul, az meghal, ezért változik minden. Ehhez a teremtéshez rendelt teremtő társakat, akiket mi természet szellemeknek, angyaloknak, stb. nevezünk. A feladatuk a teremtett rend fenntartása, szabályzása.

A Föld megalkotásakor, mikor már túl volt az állatok megteremtésén is, "látta Isten, hogy jó", vagyis nagyon megtetszett Neki ez a bolygó, de mivel Ő nem tudott másként megnyilvánulni ezen a fizikai szinten, ezért teremtette meg az embert a saját képére és hasonlatosságára. Azért, hogy legyen az emberi hasonmásának társa ebben a kétpólusú létformában, Önmagát két ősprincípiumra választva alkotta meg Ádámot, aki férfiként a fizikai test erejét és Lilithet, aki a női esszenciát, a lélek erejét képviseli, és beléjük lehelte az isteni Szent Szellemet, hogy folytassák a művét a Földön.

Ádám, mivel azt látta, hogy az Univerzumban hierarchia van, a testi adottságaiból kiindulva azt gondolta, hogy itt a fizikai világban ő a felsőbbrendű, és Lilith csak az alárendeltje lehet, mivel az ő ereje nem látványos, nem nyilvánul meg. Lilith szomorú és sértett volt amiatt, hogy Ádám nem ismerte el egyenrangúságát, és uralkodni akart felette. (Ellentétben számos feltételezéssel Lilithnek nem a szexuális pozíció - misszionárius póz - ellen volt kifogása, hanem az elnyomás miatt lázadt fel.)

A Teremtő látva a helyzetet megsajnálta Lilithet, ezért mágikus hatalommal ruházta fel, hogy hatalmában álljon kitérni Ádám elöl. Kétség nem férhet ahhoz, ha Isten el akarta volna pusztítani Lilithet engedetlensége miatt, akkor ezt képes lett volna megtenni, ugyanis Mindenható, vagyis mindenre hatással van, de nem ezt akarta. Isten mindkét teremtményét egyformán szerette, hisz mindkettőjük az Ő valójából lett.

Azonban, Isten szeret játszani is, ezért megadta Ádámnak a lehetőséget, hogy egyéni uralma alá hajtsa a Földet, és kiderüljön, mihez kezd a hatalmával az isteni Egység másik fele nélkül. Ennek a tesztnek az eredményét mindannyian tapasztalhatjuk a mai világban, ami láthatóan elbukott. A kísérlethez még egy asszonyt is kapott, nevezetesen Évát, aki persze már nem birtokolja a női ősprincípiumot, hiszen Ádámból lett, vagyis az ő "fele-sége". Így viszont teljesen alárendeli magát a férjének, nem lázadozik, mert nem is érzi magát egyenrangúnak Ádámmal. Ezt a férfiuralmi kultúrákban így is tartják helyénvalónak, és sokszor a "férfiak" vissza is élnek ezzel a helyzettel, ezért él sok nő elnyomásban, teljes kiszolgáltatottságban, megalázottságban. Azzal viszont nem számolnak ezek a hímnemű egyedek, hogy a Teremtő Jóisten látja még az ember gondolatait is, Előtte nem léteznek titkok, nem lehet Előle elbújni. Hosszantűrő, de ha egyszer megelégeli teremtménye gyarlóságát, a számonkérés nem marad el.

Egyszer talán majd ráébrednek az "Ádámok", hogy kizárólag a női minőséggel együtt, egyenrangú társként lehetnek csak képesek a tökéletes isteni létformát megteremteni itt a Földön. Az Aranykor úgy jöhet el ismét, ha ezt belátják az emberek.

Ennek az isteni megnyilvánulásnak a szimbóluma ebben a fizikai világban az élet teremtése, vagyis a gyermek nemzés. Konfliktusuk kiéleződése előtt Ádám és Lilith voltak a tökéletes isteni pár, és szakrális együttlétük gyümölcseként teremtették a minden ősi kultúrában megtalálható földi isteneket, akik a bűnbeesést követően Ádám és Éva utódjaival egyesülve nemzették a félisteneket. Majd aztán idővel teljesen felhígult az eredeti isteni ősesszencia.

Emiatt van az, hogy egyik félnek a másik, tökéletesen hozzáillő társ nélkül mindig hiányérzete van, még ha el is akarja hitetni önmagával, hogy egyedül is képes maradéktalanul boldog lenni. A társkeresés egy ősi program, ami folyamatos bonyodalmakkal jár, és már akkor boldognak érezheti magát egy pár, ha megtalálják egymásban a legtöbb közös nevezőt. Viszont, ha sikerül megtalálni azt a bizonyos másik felet, megtapasztalhatják az igazi földi boldogságot, és az egyesülésük katartikus mennyei érzést nyújt számukra. Ez Isten ajándéka mindkét fél számára, és ellentétben egyes vallási dogmákkal a legkisebb mértékben sem bűn. A nemi aktus nem kizárólag gyermek nemzésre szolgál, az önfeledt ölelkezés spirituális élményt is tud nyújtani. Ezért vágynak az "Ádámok" az eredeti női ősesszenciára, Lilithre (még ha maguk előtt sem merik beismerni, és inkább ledegradálják őt), mert vele még teljes mértékben átélhették, megtapasztalhatták azt a földöntúli élményt, és őssejtjeikben még emlékeznek erre a csodára.

 

Visszatérve Lilithre. A női ősprincípium Földön nem találva helyét, Istentől kapott hatalmával élve szellemlényként él, és türelmesen várja (ideje van, hisz halhatatlan), hogy visszakapja az őt megillető helyet itt a Földön. Addig is figyelemmel kíséri, és segíti lelkivilágunk fejlődését. Az ő uralma alatt áll a Hold, ami minden kultúrában a lelki esszencia, a lelki társ, az anyaság szimbóluma. Ő az oltalmazó és segítő társ, aki ha védelmébe vesz valakit "harcos amazonként", "anyatigrisként" is képes megmutatkozni, de a gyengéd gondoskodás, az érzéki odaadás ugyanúgy jellemzi. Talán említenem sem kell, hogy milyen nagy befolyással van a Hold a mindennapi életünkre, főleg a nőkére, de az őt elfogadó és tisztelő férfiak is számíthatnak a pártfogására. Minden nőben megtalálható Lilith valamilyen minőségben, több, kevesebb mennyiségben, és a helyzetnek megfelelően bármelyik formájában képes megjelenni. Lilith Ősanya genetikai öröksége a férfiakban szintén megtalálható. Ez az anima, a gondoskodó, gyengéd szeretet, amely isteni minőségként kifejezésre is tud jutni, ha nem fojtják el magukban gyengeségnek bélyegezve, és nem helyettesítik durvasággal, kegyetlenséggel.

Lilith személyesíti meg a gyönyörű, szenvedélyes, érzéki, titokzatos, független nőt, aki után vágyakoznak a férfiak, és akit nem tudnak behódolásra késztetni. Épp az elérhetetlensége miatt vágynak még inkább arra, hogy uralják, birtokolják őt. Mennyivel érdekesebb, izgalmasabb egy Lilith féle nő kegyeibe férkőzni, mint egy megalkuvó, megalázott Évát uralni, nem igaz? De ha mégsem sikerülne meghódítani "Lilithet", akkor inkább kárhozottá teszik, démonizálják, és így máris lehet felmentést találni a kudarcra.

Ez a felfogás a mai napig nem sokat változott, bár szerencsére egyre több férfiben csillan fel az isteni szikra, a szellemi megvilágosodás, és képes észrevenni, hogy a világ egyensúlya mennyire felborul, és milyen katasztrófához vezet, ha elnyomják a női minőséget.

 

 

 

Köszönöm a figyelmet!

2015. szeptember 27.